روش آماده سازی کوکو سبزی 777

فضای خانه با عطر و بوی سبزیجات معطر کوکو یادآور سفره های دورهمی و ایام خوش است.