روش آماده سازی خورش های 777

فقط در 2 دقیقه با هر قاشق از خورش های متنوع 777 از طعم غذای خانگی در بسته بندی مایکرو ویوی لذت ببرید. بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و رنگ خوراکی.