اطلاعات تماس

آدرس:
تهران - پاکدشت - شهرک صنعتی عباس آباد - خیابان مدرس - خیابان 23

تلفن: 02136428205

ایمیل: info@777foods.com

کروکی آدرس کارخانه:
•• سه راه افسریه به طرف جاده امام رضا
•• بعد از پاکدشت و 3 کیلومتر بعد از پاسگاه شریف آباد
•• دور برگردان شهرک صنعتی عباس آباد
•• بعداز ورود به شهرک اولین دور برگردان در بلوار ابن سینا
•• دست راست اولین خیابان (مدرس)
•• بعد از حدود 5 کیلومتر دست راست خیابان 23