محصول انتخابی شما

کنسرو لوبیا سبز

قوطی فلزی آسان باز شو
420 گرم -

کد کالا: 0

لوبیا سبز - نمک تصفیه شده - آب

نحوه نکهداری:
در جای خشک و خنک نگهداری شود.