محصول انتخابی شما

کنسرو هویج

قوطی فلزی آسان باز شو
420 گرم -

کد کالا: 0

هویج - نمک تصفیه شده خوراکی - شکر - آب