محصول انتخابی شما

باگت کالباس با جعفری پیاز


300 گرم - برای 1 نفر

کد کالا: 0

نان باگت،کالباس، گوجه فرنگی، خیار شور، جعفری پیاز.

در یخچال نگهداری شود