محصول انتخابی شما

کنسرو نخود آبگوشتی

قوطی فلزی آسان باز شو
420 گرم -

کد کالا: 0

نخود آبگوشتی - نمک تصفیه شده خوراکی - آب

نحوه نگهداری:
در جای خشک و خنک نگهداری شود.