خورش با گوشت

فقط در 2 دقیقه با هر قاشق از خورش های متنوع 777 از طعم غذای خانگی در بسته بندی مایکرو ویوی لذت ببرید. بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و رنگ خوراکی

قرمه سبزی با گوشت

قرمه سبزی با گوشت

خیلی ها این خورش را سمبل ذائقه ایرانی می دانند. عطر و بوی خورش قرمه سبزی 777 خاطره ها را زنده می کند.

آلو اسفناج با گوشت

آلو اسفناج با گوشت

ترکیب معجون مزه ها و سبزیجات غنی. بی دلیل نیست این خورش معروف به شاه خورش ها است.

قيمه با گوشت

قيمه با گوشت

هر خورشی شگرد پخت خودش را دارد و کمتر کسی قیمه جا افتاده مجلسی دوست نداشته باشد. با قیمه 777 از طعم و عطر قیمه خانگی لذت ببرید.

فسنجان با مرغ

فسنجان با مرغ

فوت کوزه گری هر فسنجان خوشمزه در گردو تازه، رب انار مرغوب و صبر و حوصله در جا افتادن آن است. فسنجان ملس 777 هر سه ویژگی را دارد.

کرفس با گوشت

کرفس با گوشت

رقیب خوش عطر قرمه سبزی !!

باميه با گوشت

باميه با گوشت

اگر هوس یک خورش مقوی و خوشمزه جنوبی کردید، حتما خورش بامیه 777 را امتحان کنید.