خورش بدون گوشت

بدون گوشت همان طعم خانگی را در کمتر از 2 دقیقه سر سفره آماده داشته باشید. بدون مواد نگهدارنده و رنگ خوراکی در ظرف مایکروویو -ایمن.

 قرمه سبزی بدون گوشت

قرمه سبزی بدون گوشت

خیلی ها این خورش را سمبل ذائقه ایرانی می دانند. عطر و بوی خورش قرمه سبزی 777 خاطره ها را زنده می کند.

آلو اسفناج  بدون گوشت

آلو اسفناج بدون گوشت

ترکیب معجون مزه ها و سبزیجات غنی. بی دلیل نیست این خورش معروف به شاه خورش ها است.

 قیمه بدون گوشت

قیمه بدون گوشت

هر خورشی شگرد پخت خودش را دارد و کمتر کسی قیمه جا افتاده مجلسی را دوست نداشته باشد. با قیمه 777 از طعم و عطر قیمه خانگی لذت ببرید.

قیمه بادمجان بدون گوشت

قیمه بادمجان بدون گوشت

ترکیب بی نظیر بادمجان با خورش قیمه طعم و مزه این غذای سنتی را فراموش نشدنی می کند.

باميه بدون گوشت

باميه بدون گوشت

اگر هوس یک خورش مقوی و خوشمزه جنوبی کردید، حتما خورش بامیه 777 را امتحان کنید.

کرفس بدون گوشت

کرفس بدون گوشت

رقیب خوش عطر قرمه سبزی !!

 فسنجان بدون گوشت

فسنجان بدون گوشت

فوت کوزه گری هر فسنجان خوشمزه در گردو تازه، رب انار مرغوب و صبر و حوصله در جا افتادن آن است. فسنجان ملس 777 هر سه ویژگی را دارد.