هات داگ

طعم واقعی هات داگ و کالباس بدون هیچگونه مواد پر کننده، آردی و ارزان کننده، حس خوب و سالم را تجربه کنید. گوشت و ادویه تنها مواد لازم

هات داگ گوشت ۸۰%

هات داگ گوشت ۸۰%

فقط گوشت سردست، قلوه گاه و ادویه. بدون هیچگونه مواد اضافه پر کننده، نشاسته ای و روغن.

هات داگ مرغ ۸۰%

هات داگ مرغ ۸۰%

فقط گوشت سینه، ران مرغ و ادویه. تفاوت هات داگ واقعی را بدون پر کننده ها تجربه کنید.

هات داگ  بوقلمون ۸۰%

هات داگ بوقلمون ۸۰%

فقط گوشت ران، سینه بوقلمون، ادویه و البته هیچگونه مواد پر کننده.